Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. д-р Доротея Василева Малинова д.м.


Катедра: Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология
УС:
Е-поща: doroteya.marinova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 389

 

Биография

Д-р Доротея Василева Малинова е родена на 26.05.1987г. в град Варна. Завършила е  СОУПЧЕ ,,Ал. Сергеевич Пушкин", гр. Варна, с първи език – английски. През 2012 г. завършва магистърска степен, специалност медицина към Медицински университет „проф. Д-р Параскев Стоянов"гр. Варна с отличие. От декември 2012 е зачислена за специализация по Обща и клинична патология в МУ-Варна, а от февруари 2013 е избрана за редовен асистент към Катедра по обща и клинична патология на МУ-Варна.       

Публикации

Член на

​Българския лекарски съюз и Българското дружество по патология