Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Елена Панайотова Панайотова


Катедра: Пропедевтика на вътрешните болести
УС:
Е-поща: Elena.Panayotova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 241

 

Биография

​Д-р Елена Панайотова е родена на 17.04.1978 г. в гр.Русе. Завършва средното си образование през 1997 г.  През  2004 г. завършва медицина в Медицински университет – София. От 2005 г.  след спечелен конкурс започва специализация по Вътрешни болести и работи като лекар в  УМБАЛ „Александровска" – гр. София.  От 09.2009 г. е назначена като лекар-ординатор към  Клиника по Вътрешни болести на МБАЛ "Св.Марина"-гр.Варна. От 2013 г. е избрана за хонорован асистент към Катедра по Пропедевтика на вътрешните болести. През 2014 г . придобива специалност по Вътрешни болести. От 2017 г. специализира Гастроентерология и е назначена за редовен асистент към Катедра по Пропедевтика на вътрешните болести. Има завършен курс по абдоминална ехоскопия в МБАЛ "Св.Марина"-гр.Варна.

Публикации

Член на

​Български лекарски съюз; Българско дружество по гастроентерология и хепатология.