Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Елия Юксел Ахмед


Катедра: Втора катедра по вътрешни болести
УС: Нефрология, хемодиализа и токсикология
Е-поща: Elia.Ahmed@mu-varna.bg;elyaahmed@abv.bg
Телефон: 052/978-264

 

Биография

​Д-р Елия Юксел Ахмед е родена на 11.05.1990г. в гр. Силистра. Завършва средното си образование през 2009г. в ЕГ „Пейо Яворов” гр. Силистра. През 2015г.  завършва в Медицински университет гр. Пловдив. През април 2016г. започва работа като специализант по Нефрология в УМБАЛ „Света Марина” гр.Варна. От  септември 2017г. е редовен асистент по Нефрология към Втора катедра по Вътрешни болести на МУ Варнa. 

Публикации

Има публикации в български издания и участия в научни конгреси. Член е на БЛС и Българско дружество по нефрология.

Член на