Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Доц. д-р Емил Георгиев Ковачев д.м.н.


Катедра: Катедра по акушерство и гинекология
УС:
Е-поща: emil.kovachev@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 283

 

Биография

Роден е през 1975 г. във Варна. Завършил е ВМИ-Варна през 1998 г. През 2003 г. придобива специалност по акушерство и гинекология и е назначен като ординатор в СБАГАЛ ЕООД, гр. Варна. През 2004 г. е проведена клинична специализация в Университетска болница "Барзилай", гр. Ашкелон, Израел в областта на асистираните репродуктивни технологии и гинекологична ендоскопия. Завършва следните тясно специализирани курсове в НИАГ "Майчин дом", София: "Ултразвукова и доплерова диагностика в АГ", "Колпоскопия", "Гинекологична ендокринология", "Безплоден брак", "Гинекологична ендоскопия", "Гинекологична оперативна техника". От 2006 г. е асистент към катедра "Акушерство и гинекология" – МУ, гр. Варна. През 2007 г. придобива научно-образователна степен ''магистър'' по здравен мениджмънт в Медицински университет - Варна. През 2010 г. защитава дисертационен труд на тема "Прогноза, профилактика и лечение на овариалния хиперстимулационен синдром при асистираните репродуктивни технологии". Основните научни разработки са в областта на асистираните репродуктивни технологии, инфекции и бременност, остри хирургични заболявания и бременност, гинекологична ендоскопия. През декември 2016 г. придобива научно-образователна степен д.м.н. с дисертация на тема „Съвременни подходи в патогенезата, диагностиката и лечението на гениталната хламидиаза при инфертилни пациентки."

Публикации

Участва в над 20 национални и международни АГ конгреси и има над 90 научни публикации в областта на акушерството и гинекологията и репродуктивната медицина. Автор е на раздела “Асистирани репродуктивни технологии” от учебника “Избрани глави от гинекологичната практика” – том 3, под редакцията на Й. Попов, издаден през 2008 г.

Научни публикации​

Член на

Председател на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве.
Член е на Българското дружество по акушерство и гинекология, Европейската асоциация по репродуктивно здраве, БЛС, Международната асоциация по ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията.