Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. д-р Филка Георгиева Георгиева


Катедра: Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология
УС: Дерматовенерология
Е-поща: filka.georgieva@mu-varna.bg
Телефон: 0888/513-565

 

Биография

Завършила е  медицина във ВМИ - Варна през 1993 г. През 1999 г.  – специалност по дерматология и венерология. През 2000 г. завършва здравен мениджмънт към Икономически университет, Варна. 2009 – 2011 г. – участие в  IМCAS (Монако)  и  EMMA (Париж), курсове по приложение на ботулинов токсин, пълнежи, мезотерапия, лазери в дерматологията, козметична алергология. От 1993 – 2011 г. е  ординатор в Кожна клиника, МБАЛ „Св. Анна“ АД, Варна. 2009 г.  - медицински  управител на Медико- Козметичен център Медея, Варна. 2011 г. – дерматолог в МЦ „Св. Анна“, Варна. От 2012 г. е асистент в Катедра по дерматология и венерология, МУ- Варна. Научна и преподавателска дейност : практически упражнения по дерматология на студенти по медицина, практически упражнения по дерматология на студенти по дентална медицина, семинарни занятия модул „Дерматология“ на специализанти обща медицина. Клинична дейност: диагностично-лечебна  амбулаторна дейност. Научните  интереси са в областта на : тумори на кожата, алергодерматози, казуистика.

Публикации

​Автор и съавтор на 11 публикации в наши и чужди периодични издания постерни презентации и доклади  на международни форуми – 6, на национални  -3.
Научни публикации
Отворен достъп

Член на

БДД, БЛС, СУБ