Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Проф. д-р Ганка Йорданова Бекярова д.м.н.


Катедра: Физиология и патофизиология
УС:Патофизиология
Е-поща: gabekyarova2001@yahoo.com ; bekyarovaG@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 071

 

Биография

Родена e на 24 юли в град Котел. Завършила е  медицина през 1976 г. в Медицинска Академия–София. Избрана е за асистент в Катедрата по Патофизиология в Медицински университет – Варна през 1980 г. Придобива специалност „Патофизиология“ – 1984 г От 1999 г. е доцент по патофизиология.  През 1990 защитава дисертация на тема Промени във функционалните свойства на еритроцитите в острия период след термична травма свързани със свободно-радикалното окисление”. През 2014 г. след защита на дисертационен труд на тема „Проучване на някои възможни механизми за увреждане на черния дроб, свързани с оксидативния стрес в условията на експериментална термична травма и ролята на мелатонина в хепатопротекцията“ придобива научната степен „доктор на науките".

Публикации

Автор  е на  1 монография,  2  учебника, 2 практически ръководства и над 100 публикации и научни съобщения. Публикувала е в " Advinces in Biotechnology and Bioscience", " Int Journal of Immunopathol Pharmacol , " „SOJ Immunol ", Central European Journal of Medicine", "Burns", "Methods Find Experimental and Clinical Pharmacology", „Journal of Interdisciplinary Histopathology" "Artificial cells, Blood substitutes, Immobil and Biotechnology". Основните научни разработки са в областта на оксидативния стрес и прилагане на мелатонин и антиоксиданти, хепаталната дисфункция и метаболитния синдром. Цитирани са над 200 пъти в чужбина

Научни публикации​​​

Член на

Редакционната колегия на списание "Journal Biomedical Clinical Research"  Scientific Journal. Членува в Българското дружество по физиологични науки, ISP – International Society of Pathophysiology, EUPS – European Union of Physiological Science,  Български лекарски съюз.