Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Георги Александров Герганов


Катедра: Първа катедра по вътрешни болести
УС:Ревматология
Е-поща: Georgi.Gerganov@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

Публикации

Член на