Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Доц. д-р Георги Недков Кючуков д.м.


Катедра: Катедра по неврохирургия и УНГ болести
УНС:УНС по Неврохирургия
Е-поща: georgi.kyuchukov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 821 570

 

Биография

Роден на 6.08.1950 г. в гр. София. Завършил средно образование в І Езикова гимназия гр. Варна с английски език. Висше образование – 1969 год. ВМИ – Варна. Работил като ортопед в Районна болница – гр. Девня, като асистент, ст. асистент и главен асистент в клиниката по неврохирургия при МУ – Плевен и като началник клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Света Анна" – гр. Варна.От 1995 до 1997 год – Директор на МБАЛ „Света Анна" гр. Варна.  В периода 2009 – 2011 г.  – ръководител на УНС по неврохирургия при МУ – Варна. Защитена кандидатска дисертация на тема „Диагностика и лчение на туморите на гръбначния стълб и гръбначния мозък" през 1986 год. Хабилитиран като доцент по неврохирургия в МУ – Плевен през 1996 год. и като доцент в МУ – Варна през 2009 год. Основни направления на научната дейност: тумори на гръбначния стълб и гръбначния мозък, хирургическо лечение на дегенеративните заболявания на гръбначния стълб, хирургично лечение на съдовите заболявания на главния мозък,  хирургично и медикаментозно лечение на туморите на главния мозък.

Публикации

Изнесени доклади и съобщения в наши и международни форуми – над 90. Участие в издаден учебник за медицинските колежи в България.

Член на

Дружество по неврохирургия, Европейска асоциация на неврохирургичните дружества, Американско неврохирургическо дружество, Световно дружество по химиотерапия (ISC), Международна миеломна фондация, ИМАБ, зам. Главен редактор на Journal of IMAB