Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Доц. д-р Георги Недков Кючуков д.м.


Катедра: Неврохирургия и УНГ болести
УС:Неврохирургия
Е-поща: georgi.kyuchukov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 821 570

 

Биография

Роден на 6.08.1950 г. в гр. София. Завършил средно образование в І Езикова гимназия гр. Варна с английски език. Висше образование – 1969 год. ВМИ – Варна. Работил като ортопед в Районна болница – гр. Девня, като асистент, ст. асистент и главен асистент в клиниката по неврохирургия при МУ – Плевен и като началник клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Света Анна" – гр. Варна.От 1995 до 1997 год – Директор на МБАЛ „Света Анна" гр. Варна.  В периода 2009 – 2011 г.  – ръководител на УС по неврохирургия при МУ – Варна. Защитена кандидатска дисертация на тема „Диагностика и лчение на туморите на гръбначния стълб и гръбначния мозък" през 1986 год. Хабилитиран като доцент по неврохирургия в МУ – Плевен през 1996 год. и като доцент в МУ – Варна през 2009 год. Основни направления на научната дейност: тумори на гръбначния стълб и гръбначния мозък, хирургическо лечение на дегенеративните заболявания на гръбначния стълб, хирургично лечение на съдовите заболявания на главния мозък,  хирургично и медикаментозно лечение на туморите на главния мозък.

Публикации

Изнесени доклади и съобщения в наши и международни форуми – над 90. Участие в издаден учебник за медицинските колежи в България.

Научни публикации

Член на

Дружество по неврохирургия, Европейска асоциация на неврохирургичните дружества, Американско неврохирургическо дружество, Световно дружество по химиотерапия (ISC), Международна миеломна фондация, ИМАБ, зам. Главен редактор на Journal of IMAB