Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Ас. д-р. Гергана Неделчева Куюмджиева


Катедра: Микробиология и вирусология
УС:
Е-поща: gergana.kuyumdzhieva@mu-varna.bg
Телефон: 052/665304; 0889613464

 

Биография

Завършено средно образование - математическа гимназия в гр Шумен.

Завършено висше образование – медицина  ВМИ Варна -1990г.

Придобита специалност по Детски болести през 1998г.

Придобита специалност по Микробиология през 2013г.

От 1992 до 2007г.-лекарска практика като педиатър.

От 2007г. работи  като микробиолог в микробиологична лаборатория на РЗИ Варна.

От 2014г. работи  като хонорован асистент към катедра „Микробиология и вирусология" в МУ Варна .

 От 2015 г. -  като редовен асистент в катедрата и като микробиолог в РЗИ Варна.

Научни интереси в областта на инфекции тип «чуждо тяло» и катетър свързани инфекции.

 
Участие в регионални и републикански научни форуми.


Публикации

Член на

Член на БЛС и БАМ