Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​

Ас. д-р Светлана Христова Христова д.м.


Катедра: Обща медицина и клинична лаборатория
УС: Обща медицина
Е-поща: svetlana.hristova@mu-varna.bg , svetlanahristovadoc@mail.bg
Телефон: 052/ 302 893

 

Биография

Родена на 08.09.1974 г. в гр. Шумен. Завършва Природо-математическа гимназия в родния си град. През 1998 г. завършва медицина в МУ - Варна. От 2005 г. е асистент в МУ - Варна, Катедра по ОМ и клинична лаборатория. От 2011 г. работи като ординатор в Клиниката по Ревматология на МБАЛ „Света Марина" – Варна.


ПРИДОБИТИ СПЕЦИАЛНОСТИ: Вътрешни болести - 2007 г., Ревматология - 2011 г., Специализира Обща Медицина

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: семейно планиране, превенция и контрол на СПИН, здраве и развитие на подрастващите, депресия и тревожност в общата практика.

ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ: „Обща медицина" на студенти - магистри по медицина и стажант-лекари; основен модул на специализанти по Обща медицина и СДО на лекари;

„Организация на грижи за болния" на студенти по здравен мениджмънт – бакалаври и магистри; „Медицинска терминология" на студенти по здравен мениджмънт – бакалаври и магистри.

Публикации

Научни публикации
Има над 40 публикации и 30 участия в научни конгреси и конференции.

Член на

​БЛС ; Дружество по Ревматология; EURACT (European Academy of Techers in General Practice and Family Medicine)​​