Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Доц. д-р Илина Димитрова Мичева д.м.


Катедра: Втора катедра по вътрешни болести
УС:Хематология
Е-поща: iliana.micheva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 288

 

Биография

​Д-р Илина Димитрова Мичева е родена 1968г. в град Исперих. През 1987г. завършва Варненската Първа езикова Гимназия с преподаване на английски език. Завършва медицина във Варна през 1993г. През 1998г придобива специалност по вътрешни болести, а през 2006-по клинична хематология. От 1999 до 2000г работи като сътрудник и аспирант в Клиника по Хематология, Медицински Университет, Патра, Гърция където участва в различни проекти. През 2005г защитава дисертация на тема "Ролята на дендритните клетки в хемопоетичните нарушения при пациенти с миелодиспластичен синдром". От 2006г работи в Клиниката по Хематология на МБАЛ"Света Марина" като главен асистент. Основните научни интереси на Д-р Мичева са в областта на миелодиспластичните синдроми, острата левквмия, стволовите клетки.

Публикации

​Има публикации в няколко чужди и наши списания и редица участия в международни научни форуми в различни области на хематологията.

Научни публикации

Член на

​Българско Хематологично Дружество, Европейската хематологична асосиация, Гръцка Асоциация по Флоуцитометрия​