Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Доц. д-р Ирина Иванова Иванова д.м.


Катедра: Втора катедра по вътрешни болести
УС: Гастроентерология, хепатология и хранене
Е-поща: irina.ivanova@mu-varna.bg, irinaiivanova@abv.bg
Телефон: 052/978 348

 

Биография

​Д-р Ирина Иванова Иванова е родена в град Варна на 5.01.1972 година. Завършва Математическа гимназия „д-р Петър Берон" през 1990 година и Медицински Университет – Варна през 1997 година с отличие. От декември 1997 година до момента работи в клиниката по Гастроентерология на МБАЛ „Св.Марина". През 2004 година завършва докторантура с успешна защита на дисертационния труд „Чернодробна фиброза при хепатит С – диагностика, динамика и клинично значение". През 2006 година получава специалност „Вътрешни болести", а през 2011 година – „Гастроентерология". Активно се занимава с преподавателска дейност от 2012 година. Работи в областта на диагностика и лечение на хроничните хепатити, в частност хепатит В и С, усложненията на чернодробната цироза, абдоминална ехография, диагностика на чернодробните заболявания, чернодробна фиброза. Има специализации в Медицинска Академия-София, в Холандия – курс за гастроентеролози, участвала е в обученията, организирани от Европейската Асоциация за Изучаване на Черния дроб в Бирмингам и Барселона. Развива техниките за чернодробна еластография и ултразвуково контрастно изследване. Участва в мултицентрични проучвания за терапия на хроничен хепатит В и хепатит С.

Публикации

Водещ автор е в публикации в 5 англоезични списания и в над 15 български медицински списания с оригинални статии, участия в 5 ръководства за обучение на студенти по медицина, семейни лекари и специалисти по вътрешни болести. През 2015 година завърши монография на тема: Лечение на хепатит С в стадий на напреднало чернодробно заболяване, която се обновява, според съвременните становища и е свободно публикувана на страницата на МУ-Варна.

Научни ​публикации​

Отворен достъп

Член на

БЛС, Българското дружество по гастроентерология, Българската асоциация по ултразвук в медицината и Европейската асоциация за изучаване на черния дроб.