Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Доц. д-р Ирина Славчева Бурулянова - Калчева д.м.


Катедра: Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология
УС:Съдебна медицина и деонтология
Е-поща: irina.burulyanova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 449

 

Биография

Родена на 25.11.1954 година в гр .Видин. Средно образование - Първа политехническа гимназия в гр.Видин с пълно отличие и златен медал през 1972 година. Висше образование – Висш медицински институт в гр.София през 1978 г. с отличен успех. Участие в Кръжок по фармакология при Катедрата в гр. София с ръководители проф.Пасков и проф. Желязков. Едномесечен стаж в Ленинград през лятото на 1976 година. От 2.ІV.1979 година - асистент в Катедрата по съдебна медицина при МА-София след отлично издържан конкурс. Специалност по съдебна медицина от 1983 година, старши асистент от 1984 година. През 1984 и 1988 г. е работила като съдебен медик в «Пирогов» като база на Софийската катедра по това време. През 1986 година е била на едномесечна специализация  в Патологоанатомичния институт ”Вирхов” при болницата Шарите- Берлин. От 18 ІХ.1989 г. -  старши асистент в  Катедрата по съдебна медицина при МУ-Варна. Главен асистент от 1990 г. Защитена дисертация през 1992 г. на тема ”Морфология на проводната система на сърцето у човека при скоропостижно починали от остра и хронична исхемична болест на сърцето”. През юни 2004 г. -  специализация по съдебна медицина в столицата на Крит-Хераклион. От 29.05.07 г. - доцент към Катедра съдебна медицина и деонтология, а понастоящем УС по съдебна медицина. Изнася лекции на студенти медици, стоматолози, както и лекции по деонтология в Медицинския колеж на пом.фармацевти, рентгенови лаборанти, медицински лаборанти, зъботехници, санитарни инспектори, рехабилитатори. Изнасяла е лекции на бакалаври медицински сестри и акушерки и здравен мениджмънт в Медицинския университет, както и  англоезикови лекции на студенти медици, вкл. и по Еразъм.

Публикации

Автор на редица статии в наши и чужди списания, на главата за живи лица в Ръководството по съдебна медицина за студенти по медицина /издания 1999г.  и 2006 г/ и на монография ”Сърдечни ритъмни нарушения като причина за внезапна сърдечна смърт” през 2001 година.

Монография - Бурулянова, И. - Сърдечни ритъмни нарушения като причина за внезапна сърдечна смърт, Варна, Колор принт, 2001, 112с
Бурулянова, И. - Съдебномедицинска експертиза на живи лица,  в :   
Ръководство за практически упражнения по съдебна медицина за студенти по медицина - под редакцията на проф. Стойчо Раданов, Медицина и  физкултура, София, Медицина и физкултура, 1999, 103-111с. Следващо издание на Сиела 2006,152-163
Burulianova, I., G. Wassilev, St. Radanov – Altersbedingte Structurveranderungen in dem Reizleitungssystem des menschlichen herzens, Zentralbl. allg. Pathol. pathol. Anat., 1987, 133, №5, 433-438.
Burulianova, I-Pathology of the conduction system  in sudden coronary death investigations in forensic medicine, Adv. Legal Medicine, 1997, 3, 369 –372.
Бурулянова, И., Й.Бръчкова - Внезапна смърт при респираторно синцитиална вирусна инфекция, Годишен сборник /научни трудове/, ИМАБ, 1997, 4, №2, 310-311.
Burulianova, I., V. Konstantinova – Histopathological findings in sudden death in babies, Годишен сборник научни трудове на ИМАБ, 2005
Burulianova, I., - Forensic Medical Certification of cildren –victims of abuse,  Trakia Journal of Sciences, Vol.8, Suppl.2,2010, 222-224

Научни публикации

Член на

Член на дружеството на съдебните медици, сега Институт по съдебна медицина, Балканската академия по съдебна медицина, Европейската и българската асоциация на тъканните банки и др.