Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Проф. д-р Искрен Андреев Коцев д.м.н.


Катедра: Вътрешни болести
УС:Гастроентерология, хепатология и хранене
Е-поща: iskren.kocev@mu-varna.bg / kotzev@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 217

 

Биография

Проф. Д-р Искрен Андреев Коцев, д.м.н.  – лекар, специалист по вътрешни болести, гастроентерология и диететика, е роден на 30 март 1950 г. в гр. Монтана. Завършил медицина в МУ - гр. София. Защитени дисертации: докторска (1986 г.): „Клинико-диагностично значение  на ехографията  при билиарна патология” и  „доктор на медицинските науки” (2007 г.): „Гастроинтестинални полипи – клиничен подход рискови фактори, малигнизация и превенция”. Хабилитиран като доцент през 1987, а като професор през 2007 г. Ръководител на Клиниката по хепатогастроентерология и на УС по гастроенетрология, хепатология и хранене към Катедрата по вътрешни болести на медицинския университет, гр. Варна от 1995 г.

Публикации

Научни публикации​​

Има над 120 публикации и над 160 участия в научни конгреси. Основни научни разработки в областта на гастроинтестиналната онкология и гастроинтестиналната полипоза, хепатологията и възпалителните чревни болести (IBD).

Член на

БЛС, Българското научно дружество по гастроентерология, Българската асоциация по ултразвук в медицината, СУБ, Международната асоциация на хирурзите, гастроентеролозите и онколозите (IASGO), Българския клон на Международната асоциация на хирурзите и гастроентеролозите, Европейската асоциация за изучаване на черния дроб (EASL), Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия  (ESGE). Европейската Крон-колит организация (ЕССО).