Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. д-р Искрен Боянов Великов


Катедра: Анатомия и клетъчна биология
УС:
Е-поща: iskren.velikov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Роден на 01.03.1983г. в гр. Разград. През 2007 г. завършва " Дентална медицина " в МУ-гр. Пловдив. През периода 2007 - 2008 г. работи като "Лекар по Дентална Медицина" в Разградска област. До септември 2009 г. работи като асистент към Катедра "Анатомия, хистология и ембриология" при МУ- гр. Пловдив. По настоящем е асистент към катедрата по " Анатомия, хистология и ембриология" при Медицински Университет - гр. Варна.

Публикации

Научни публикации​

М. Минков, Г.Маринов,С. Павлов , С. Кирилова, С. Терзиева, И. Великов ( Варна )

Влияние  на  хроничната  венозна  недостатъчност  върху  ремоделирането  на  клапния  комплекс  на VSM – светлинномикроскопско  изследване .

Б. Нанова , И. Великов ( Варна )

Сравнителни  данни  за  структурните  промени  на  съдовата  стена  при  пациенти  с  варикоцеле.

Великов И. ; Миткова Б. ; Варна (България)                   

 Мастната тъкан - една от причините за туморогенеза - морфологично проучване в случаи с доброкачествена простатна хипертрофия.     

Член на

Българското Анатомично дружество  ( БАД )