Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

История и факти

​Катедрата по физиология и патофизиология при МУ–Варна е сформирана през 2001 година. Съществуващите дотогава самостоятелно Катедра по физиология и Катедра по патофизиология се обединяват в нова катедра, включваща в състава си два учебно-научни сектора – УС по физиология и УС по патофизиология. Пръв ръководител на Катедрата по физиология и патофизиология е доц. д-р Негрин Негрев, д.м. (понастоящем професор, д.м.н.). Основните приоритети на Катедрата са учебната и научно-изследователската дейност. Набелязаните в това отношение катедрени цели са в съзвучие с главната цел на МУ–Варна – подготовка на медици, дентални медици и фармацевти в съответствие с постиженията на науката и общочовешките ценности. Преподаването се осъществява от учебно-научни сектори, в които работят утвърдени професионалисти.