Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Ива Валентинова Иванова


Катедра: Втора катедра по вътрешни болести
УС:Ендокринология и болести на обмяната
Е-поща: Iva.Ivanova@mu-varna.bg
Телефон:

 

Биография

Публикации

Член на