Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Aс. д-р Иван Йорданов Красналиев


Катедра: Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология
УС:
Е-поща: ivan.krasnaliev@mu-varna.bg
Телефон: 052/978 260

 

Биография

Роден на 12.12.1954 в град Русе. Завършил Медицина в МУ-Варна през 1982 година. От 1987 година е асистент в Катедра Обща и клинична патология. Придобити специалности: Патология (1990 година). Има над 150 публикации и 50 участия в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на хепатогастропатологията и ендокринната патология.

Публикации

 

  1. Красналиев, И. Диагностична цитология на плевралната течност.- В: Плеврата - тестове за научна и клинична практика при плеврални болести. Под ред. на К. Костов. София, АНКОС, 2006, с. 235-282.
  2. Маневска, Б., И. Красналиев, П. Генев. Диагностични задачи по клинична патология. Под ред. на Б. Маневска. Варна, Медицински Университет "Проф.д-р Параскев Стоянов", 2004, 2011 второ издание.
  3. Ghenev, P., I. Krasnaliev, G. Chaldakov. Human atherosclerosis: comparative study of mononuclear infiltration in aorta, coronary and cerebral arteries. In: Vascular Endothelium, Responses to injury. J. Catravas, A. Callow, U. Ryan, editors. New York, Plenum Press and London, NATO ASI Series A: Life Sciences, 281, 1996, 272-273.
  4. Hinev A, Anakievski D, Krasnaliev I. Gangrenous Cystitis: Report of a case and review of the literature. Urol Int 2010;85:479-481
  5. Доц. Д-р Кирил Христозов, д-р Иван Красналиев Щитовидна жлеза в норма и патология Ръководство за студенти и специализиращи лекари

Член на

Българското дружество по патология