Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. д-р Иван Николов Христов


Катедра: Педиатрия
УС:
Е-поща: ivan.hristov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 295

 

Биография

Родена на 17.08.1953 г. в гр. Разград. Завършил медицина във ВМИ - Пловдив през 1983 г. От 1987 г. Е асистент по педиатрия към Катедра педиатрия на МУ - Варна. Придобити специалности: Педиатрия (1989 г.); Детска пневмология и фтизиатрия (2009 г.).

Публикации

Има над 30 публикации и 16 участия в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на детската пневмология.

Научни публикации​

Член на

Българската педиатрична асоциация, БЛС, Асоциация по детска пневмология