Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Доц. д-р Йордан Радков Димитров д.м.


Катедра: Първа катедра по вътрешни болести
УС: Белодробни болести и алергология
Е-поща: doc_radkov@mail.bg / jordan.radkov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 325

 

Биография

Роден е на 17.01.1954г. във Варна. Завършил гимназия във Варна и медицина в МУ- Варна през 1980г. с отличен успех. Придобити специалности по вътрешни болести през 1984г. и пневмология и фтизиатрия през 1986г. Работил като участъков лекар в Добрич от 1980 до 1981г. Избран е за асистент в клиниката по белодробни болести на Катедрата по вътрешни болести към МУ – Варна през 1981г. Защитил е кандидатска десертация на тема ”Опит за оптимизиране на антибактериалната терапия при болни с белодробни заболявания” през 1994г. с научен ръководител проф. д-р Красимира Кисьова. Избран за доцент през 2003г. Научните му разработки са главно в областта на антибактериалната терапия.

Публикации

Научни публикации​​

Има над 50 публикации.

Член на

Член е на Българското дружество по белодробни болести, на Европейското респираторно общество / ERS /,  Европейското общество по клинична микробиология и инфекциозни заболявания /ESCMID/ , Асоциация “Сърце-бял дроб”. Член на редакционната колегия на списания  “Торакална медицина”.