Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Доц. д-р Калина Венелинова Дренска д.м.


Катедра: Нервни болести и невронауки
УС:
Е-поща: kalina.drenska@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 324

 

Биография

Д-р Калина Дренска, д.м. е родена на 23.08.1979 г. в гр. Варна. През 1998 г. се дипломира в I-ва Английска езикова гимназия - гр. Варна. Завършва медицинско образование през 2004 г. в МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов" - гр. Варна с пълно отличие. През 2004 г. се дипломира в Икономически университет – Варна, специалност „Здравен мениджмънт". От 2005 г. до 2009 г. е специализант, като през 2010 г. придобива клинична специалност по "Нервни болести". От 17.03.2007 г. до 1.06.2010 г.  работи като лекар-специализант в  Първа клиника по нервни болести на УМБАЛ „Света Марина" ЕАД - Варна. От 01.06.2010 г. до 25.02.2013 г. като лекар специалист по нервни болести, от 25.02.2013 г. до 14.02.2017 г. като лекар асистент, а от 14.02.2017 г. и към момента лекар главен асистент нервни болести в Първа клиника по нервни болести на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД - Варна. От 25.02.2013 г. до 14.02.2017 г.  е асистент към катедрата по "Нервни болести и невронауки" към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, а от 14.02.2017 г. и към момента главен асистент към катедрата по "Нервни болести и невронауки" към Факултет по Медицина на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. От 06.11.2014 г. до 01.04.2016 г. е докторант към катедра „Нервни болести и невронауки", научна специалност медицина към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, като от 20.05.2016 г. придобива научна степен "доктор" по научна специалност: „Неврология" към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна с тема „Множествена склероза и коморбидност – влияние върху качеството на живот". От 2013 г.участва в обучение по „Нервни болести" на българо- и англоезични студенти по специалност „Медицина", води упражнения на студенти по специалности „Медицинска сестра" и „Акушерка" на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна.

Допълнителна квалификация

1. 18-20.10.2007-International neurological teaching course, Sofia/Bulgaria; 2. 16.07.2012 г.-Vestibular disorders and vertigo treatment masterclass by Prof. Herman Kingma, Maastricht University, Maastricht/Netherlands; 3. 15-16.11.2012-Qualification Course/Seminar on Organization, management and conduct of a clinical trial", Varna, Bulgaria; 4. 12.02.2014 г.-Проведена форма на продължително медицинско обучение – курс „Педагогическа квалификация на обучители от лечебните заведения"; 5. 2014 г.- Квалификационен курс „Педагогически основи на академичното преподаване"; 6. 2015 г. – ВСД „Клинична електроенцефалография" – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"-гр. Варна.; 7. 2016 г. – ВСД „Евокирани потенциали" - Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - гр. Варна. Преминала е курсове на обучение по проблеми, свързани с Множествена склероза в Мюнхен, Германия (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), Прага, Чехия (2014 г.), Барселона, Испания (2015 г.), Копенхаген, Дания (2016 г.). Член е на експертни комисии към НЗОК по Множествена Склероза, Паркинсонова болест и диабетна полиневропатия. Професионалните й интереси са свързани с изучаване на епидемиологията, патофизиологията, диагнозата и лечението на Множествената склероза, Епилепсията, дегенеративните, мозъчно-съдовите и онкологичните заболявания на Нервната система. Владее английски, немски, руски, македонски и сръбски езици. Притежава компютърна грамотност. Утвърден клиницист, поддържа високо ниво на литературна осведоменост и същевременно непрекъснато усъвършества способностите си за точна преценка на клиничните факти и прилага съвременен научен подход при решаване на диагностичните и терапевтичните проблеми в ежедневната неврологична практика.

Публикации

Основен автор или съавтор е на повече от 30 пълнотекстови публикации в страната и чужбина и единствен на 1 монография на тема“ NON-MOTOR SYMPTOMS IN MULTIPLE SCLEROSIS“. Има над 40 участия в национални и международни научни форуми.

Научни публикации​

Отворен достъп

Член на

Член е на Български лекарски съюз Българско дружество по неврология, Българска асоциация по невроонкология (BANO) и EAN. Член е на експертни комисии към НЗОК по Множествена Склероза, Паркинсонова болест и диабетна полиневропатия.