Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Гл. ас. д-р Калина Венелинова Дренска д.м.


Катедра: Нервни болести и невронауки
УС:
Е-поща: kalina.drenska@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 324

 

Биография

Д-р Калина Дренска е родена на 23.08.1979 г. в гр. Варна. През 1998 г. се дипломира в I-ва Английска езикова гимназия - гр. Варна. Завършва медицинско образование през 2004 г. в МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов” - гр. Варна с пълно отличие. От 2005 г. е докторант към Катедра нервни болести, МУ - Варна. През 2004 г. се дипломира в Икономически университет – Варна, специалност „Здравен мениджмънт”. През 2010 г. придобива клинична специалност по “Неврология”. От 2007 г. започва работа като лекар-специализант в I Клиника по нервни болести на УМБАЛ „Св. Марина” - Варна. От 2013 г. е асистент към Катедра нервни болести на МУ - Варна. Участва в обучение по неврология на студенти от МУ - Варна. Член е на експертни комисии към НЗОК по епилепсия, МС и диабетна полиневропатия. Преминала е курсове на обучение по Отоневрология в Маастрихт, Холандия (2011 г.) и по проблеми, свързани с Множествена склероза в Мюнхен, Германия (2011, 2012, и 2013 г.). Професионалните й интереси са свързани с изучаване на епидемиологията, патофизиологията, диагнозата и лечението на Множествената склероза, епилепсията, дегенеративните, мозъчно-съдовите и онкологичните заболявания на Нервната система. Владее английски, немски, руски, македонски и срьбски езици.

Публикации

Има публикации посветени на съвременната диагностика, диференциална диагноза, лечение и прогноза при болни с неврологични заболявания.

Научни публикации​

Отворен достъп

Член на

Член е на БЛС, Българското дружество по неврология, Българската Асоциация по Невроонкология (BANO) и EFNS.