Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Доц. д-р Кирил Светославов Ненов д.м.


Катедра: Клинични медицински науки
УНС:Вътрешни болести и неврология
Е-поща: kiril.nenov@mu-varna.bg, pf69@abv.bg
Телефон: 052/ 978 281

 

Биография

Роден на 23.06.1952 г. в гр. Варна. Завършил медицина във ВМИ – Варна през 1978 г. От 1981 г. е асистент в Клиниката по нефрология и хемодиализа към Катедрата по вътрешни болести на МУ - Варна. Придобити специалности: Вътрешни болести (1985 г); Нефрология (1987 г). Избран за доцент на 08.12.1999 г. През 1991 г. става завеждащ отделение по хемодиализа. В настоящия момент е началник Клиника по диализа. През 1990 г. защищава дисертационен труд на тема „Клинично приложение на плазмаферезата”.

Публикации

Има над 90 публикации и участия в научни конгреси. Съавтор в две монографии и един учебник по вътрешни болести. Основни научни разработки са в областта на плазмаферезата, лимфосорбцията и хемодиализата.

Научни публикации

Член на

Европейска асоциация по диализа и трансплантация, Американско дружество по нефрология, Международно дружество по нефрология, Балканска асоциация по нефрология, трансплатация и изкуствени органи, Българско дружество по нефрология, Фондация „Бъбрек”