Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Кирил Желев Желев


Катедра: Образна диагностика и лъчелечение
УС:
Е-поща: Kiril.Zhelev@mu-varna.bg
Телефон: +359 52/ 978 833

 

Биография

​Роден през 1990 година в град Сливен. Завършва средното си образование в гимназия ПМГ Добри Чинтулов – Сливен през 2010 година. През 2016 година завършва Медицински университет - „Проф. д-р Параскев Стоянов" - гр. Варна. От 2017 година до момента работи като лекар – специализант  в Клиника по лъчелечение на УМБАЛ  „Св. Марина"  - Варна.

Публикации

Член на

Член на БЛС