Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. д-р Красимир Панов Георгиев

Втора клиника по хирургия; УМБАЛ „Св. Марина", Бул. „Хр. Смирненски" - № 1, Варна


Катедра: Хирургични болести
УС:Коремна хирургия
Е-поща: krasimir.georgiev@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 677

 

Биография

Роден 27.12.1955 г. в гр. Нова Загора. Завършил средно образование в гр. Нова Загора. Висше образование завършва в МУ-Варна през 1981 г. Работил една година като участъков лекар в СЗУ с. Цонево. През 1982 г. е избран за асистент по хирургия във филиал на ВМИ – гр. Толбухин. От 1987 г. е с призната специалност по обща хирургия. През 1988 г. след спечелване на конкурс – ординатор в 1-во ХО на Първостепенна окръжна болница "Рачо Ангелов" – Варна. През юли 1990 г. след конкурс е избран за асистент в Катедрата по хирургични заболявания на МУ-Варна. В последствие избран за старши и главен асистент.

Основните му научни интереси са в областта на жлъчно-чернодробната и панкреатичната хирургия. Взема участия в национални и международни конференции.

Публикации

Научни публикации

30 в български медицински списания и сборници.

Член на