Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Ас. Кристина Константинова Зафирова


Катедра: Медико–биологични науки
УНС: Фармакология, химия, биохимия и биология
Е-поща: Kristina.Zafirova@mu-varna.bg
Телефон: вътр. 2287

 

Биография

Завършва Химия във ВХТИ „Проф. Д-р Асен Златаров" в гр. Бургас през 2012 г. Придобива магистърска степен по Екология през 2014 г. във ВХТИ „Проф. Д-р Асен Златаров" – Бургас. През 2014 г. спечелва конкурс за асистент по Химия в Катедра по медико-биологични науки. Научните интереси са в областта на хидрофилизиране на ненаситени полиестери с оглед приложението им в стоматологията и промишлеността. 

Публикации

Има една публикация и участие в изследователски проект по "Фонд Медицинска наука" 2014 г. на МУ-Варна: Нови полимерни лекарствени форми с потенциална противотуморна активност.​

​​Научни публикации​

Член на