Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Доц. д-р Лилия Иванова Иванова д.м.


Катедра: Микробиология и вирусология
УС:
Е-поща: liivanova@abv.bg ; lilia.ivanova@mu-varna.bg
Телефон: 052/978/565, 052/677/163

 

Биография

Родена на 30.08.1951 г. в гр. Попово, обл. Търговище. Завършва медицина във ВМИ –Варна през 1976 г. От 1978 г. е преподавател в Катедра „Микробиология и вирусология” – филиал гр. Добрич. От 1989 г. е главен асистент в МУ – Варна, Катедра „Микробиология и вирусология”. От 2002 г. работи като лекар – асистент и по-късно лекар-доцент в Лаборатория по клинична микробиология и вирусологи – УМБАЛ „Света Марина” – Варна.

През 1982 г. придобива специалност по Вирусология.

През 2000 г. защитава дисертационен труд на тема: „Сероепидемиологични и лабораторно-диагностични проучвания върху разпространението на някои човешки херпесни вирусни инфекции в Североизточна България”.

От 2008 г. е доцент във Факултет дентална медицина, Катедра Медикобиологични науки, УС по физиология, патофизиология, микробиология и патоанатомия на МУ „Проф.д-р П.Стоянов”- Варна.

От 2011 г. е доцент в МФ, Катедра „Микробиология и вирусология”, МУ „Проф.д-р П.Стоянов”- Варна.

Публикации

Научните интереси на доц. Иванова са в областта на разпространението и клиничната значимост на различни вирусни и бактериални инфекции – грипни, херпесни, хепатитни, микоплазмени, хламидийни и др. Има над 80 публикации и участия в научни форуми в България и чужбина.

Участва в мащабно проучване върху разпространението на парентерално предаваемите хепатитни вируси (НBV и HCV) и HIV във Варненски регион в рамките на програма „ИНТЕРРЕГ II”, спонсорирано от Европейския съюз.

Участва в авторски колектив на учебник по Клинична вирусология.

Научни публикации

Отворен достъп

Член на

Член на Асоциацията ма микробиолозите в България, СУБ и БЛС.