Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. д-р Лиляна Георгиева Мирчева


Катедра: Катедра по вътрешни болести
УНС:УНС по кардиология
Е-поща: liliana.mircheva@mu-varna.bg
Телефон: 052/978-305

 

Биография

Лиляна Георгиева Мирчева е родена на 31.07.1979г. в град Варна.
Средното си образование завършва в Първа Езикова Гимназия с изучаване на Немски език през 1998г.
От 1998г следва медицина в МУ-Варна, завършва с пълно отличие през 2004г.
През 2003/2004г. провежда 6 месечен стаж по Еразъм в Кьолн-Германия.
През 2007г. започва като ординатор в Първа Клиника по Кардиология, УМБАЛ "Св. Марина"-Варна.
Призната специалност по кардиология през м.12.2013г. От 2012г. е асистент по кардиология към Катедрата по ВБ.
Научните и интереси са предимно в областта на сърдечната недостатъчност. В периода януари 2014-декември 2015г. провежда и успешно завършва 2 годишен специализиран курс по Сърдечна Недостатъчност към Университета в Цюрих-Швейцария.

Публикации

Член на