Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Ас. д-р Мария Тодорова Ангелова


Катедра: Акушерство и гинекология
УС:
Е-поща: maria.angelova@mu-varna.bg
Телефон: 0887375595

 

Биография

Родена е на 27.06.1975 г. в Нова Загора. Завършила е Медицински университет – Варна през 2000 г. и придобива специалност по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина през 2007 г. 1989 -1994г. Завършва Трета природо-математическа гимназия-Варна, профил: биология 1994 -2000г.    МУ Варна – магистър по медицина
2002 - 2006г. Специализация по АГ 31.01.2007г. Придобита специалност по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина. 2002г. - 2006г. специализант–      СБАГАЛ Варна. 2005г. -2008г. Медицински център за асистирана репродукция Варна ООД. През 2008г. – асистент към катедра АГ на МУ Варна и ординатор към СБАГАЛ „Проф. Д. Стаматов” 2008г. –  АМЦСМП Д-р Марио Давидков ЕООД център

Публикации

Член на