Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Доц. д-р Мария Василева Кателиева-Атанасова д.м.


Катедра: Вътрешни болести
УС: Гастроентерология, хепатология и хранене
Е-поща: maria.katelieva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 234

 

Биография

Родена на 20.10.1950 година в град Варна. Завършила медицина във ВМИ – Варна през 1975 г. От 1979 година последователно е асистент, старши асистент, главен асистент, главен административен асистент в УС по Гастроентерология, Хепатология и Хранене при МУ-Варна и Клиника по Гастроентерология при УМБАЛ „Св. Марина”. Придобити специалности : Вътрешни болести (1984 г.); Гастроентерология и диететика (1987 г.). Специализирала: Гастроентерология и клинична цитология в Германия (1984-1985 г.); Абдоминална ехография в Германия (1992 г.); Мотилитет на гастроинтестиналния тракт в Белгия (1995 г.) и Холандия (1997 г.). През 2005 година защитава дисертационен труд на тема: „Оптиминизиране на диагностиката и оценката на малигнения риск при пациенти с Баретов хранопровод”, за продобиване на научна степен „Доктор по медицина”. През 2009 година е избрана за доцент по гастроентерология към УС по Гастроентерология, Хепатология и Хранене, МУ-Варна.

Публикации

Има над 100 публикации в наши и чужди научни списания и повече от 90 участия в научни форуми. Основните и научни разработки и интереси са в областта на пептичните заболявания на гастроинтестиналния тракт, гастроезофагеалната рефлуксна болест, мотилитетни нарушения на гастроинтестиналния тракт, хронични хепатити и тумори на черния дроб.

Член на

Член е на Български лекарски съюз (БЛС); Българска асоциация по Гастроентерология (БАГ) със секции по ендпоскопия и ехография; Съюз на учените в България  (СУБ) – секция медицина Варна; Световна организиация за специализирани изследвания на хранопровода (О.Е.S.O); Европейска асоциация за изследвания на черния дроб (EASL).