Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Мария Костадинова Левкова

​Медицински университет - Варна, УМБАЛ "Св. МАрина"


Катедра: Медицинска генетика
УС:
Е-поща: Maria.Levkova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

Д-р Мария Левкова е родена на 17.12.1991г. в гр. Варна. През 2010 г. завършва Първа езикова гимназия, гр. Варна, през същата година започва да следва медицина в Медицински университет - Варна, който завършва през 2016 г. като първенец на випуска. От месец февруари 2017 г. е избрана за асистент в Катедрата по медицинска генетика и e зачислена за специализация от същата година.

Научните й интереси са в областта на репродуктивната медицина и фармакогенетиката.

Публикации

Член на

Член е на  Българско  Дружество по Генетика на Човека, на Европейското общество по човешка генетика (ESHG) и на Българската педиатрична асоциация.