Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Ас. д-р Милена Милкова Генчева


Катедра: Катедра по инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология
УНС:УНС по дерматовенерология
Е-поща: milena.gencheva@mu-varna.bg
Телефон: 052/821 525

 

Биография

 Родена е на 08.09.1973 г. в град Плевен. Завършила е медицина през 1998 г. във ВМИ -Плевен. Специализира "Дерматология и венерология" в катедрата към МУ-Пловдив и придобива специалност през 2003 г. От 2007 г. до момента е асистент към Катедрата по дерматовенерология и ординатор в Клиниката по дерматовенерология. От 2011 г. и понастоящем – асистент в Катедрата и лекар в консултативен кабинет по полово предавани болести в МЦ „Св. Анна“ ЕООД, Варна. Научната и преподавателска дейност включва : дисертационна тема „Ролята на стафилококовия суперантиген в патогенезата на атопичен дерматит и псориазис“, води практически упражнения по дерматология на студенти по медицина, практически упражнения на студенти дентална медицина, практически упражнения  /англо-езично обучение/ на студенти медицина и дентална медицина, семинарни занятия модул „Дерматология“ със специализанти  обща медицина. Научни интереси в областта на : атопичен дерматит, псориазис. Допълнителна квалификация - в областта на естетичната медицина и лазер терапията.

Публикации

​Автор и съавтор на 10 публикаци  и постерни презентации  на различни международни и национални форуми.
Научни публикации

Член на

СУБ, БДД, БЛС