Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Проф. д-р Петър Иванов Генев д.м.


Катедра: Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология
УС:
Е-поща: ghenev@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 604

 

Биография

Петър Иванов Генев е роден на 4.XI.1952 г. в гр. Павликени. Завършил е Първа езикова гимназия Варна - английски език (1966-1971) и медицина в Медицински университет - Варна (1973-1979). През 1979 г работи като ординатор във Вътрешно отделение, Районна болница, град Исперих, Разградски окръг. От 27.VII.1979 е асистент в Катедра по патологична анатомия, Висш медицински институт Варна. През 1983 г. придобива специалност по патология. Защитава дисертация на тема: "Атеросклеротични промени в интима, медия и адвентиция на аорта, коронарни и мозъчни артерии у човек - сравнително морфологично изследване "  през 2003 г. и получава Образователна и научна степен "Доктор" по научна специалност Патологоанатомия и цитопатология. Избран е за доцент през 2004 г. За периода 2005-2009 е ръководител на новосъздадената Катедра по медико-биологични науки, към Факултета по дентална медицина в Медицински университет Варна. От 2009 г. ръководи Катедрата по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология във Факултета по медицина. Специализира в Критски университет, Хераклион, Гърция (клетъчни култури и имуноцитохимия); в Университет Саутхемптън, Саутхемптън, Великобритания (преподаване на патология при интегрирано медицинско обучение); в Университет Берн, Берн, Швейцария (експериментална и трансплантационна патология и клинична имунохистохимия); в Университет Каназава, Каназава, Япония (клетъчни култури, имуноцитохимия, лазер-конфокална микроскопия и индивидуализирана таргетна терапия в онкологията); в Кастел, Германия (прилагане на IHC и ISH за диагностика на тумори).

Публикации

Научна продукция: около 150 научни публикации в периодичния печат и специализирани сборници, предимно в сферата на сърдечно-съдовата и туморната патология с Импакт фактор 30 и около 80 цитирания; съавтор на учебник и практическо ръководство по патология.Научни публикации​

1. Ghenev P, Gardevsky M, Bojadgieva S. On the pathogenesis of brain haemorrhages in newborn infants. Zbl Allg Pathol u. Pathol Anat, 1984;129:176A.

2. Genev P, Gardevski M. Histological changes in brain arteries in arterial hypertension and atherosclerosis. Scripta Sci Med, 1991;28(Suppl 1):77-78

3. Ghenev P. Human atherosclerosis - morphological аnalysis of plaque activity. Ann Proc Int Med Assoc Bulg, 1995;1:183-185

4. Ghenev P, Krasnaliev I, Chaldakov G. Human atherosclerosis: comparative study of mononuclear infiltration in aorta, coronary and cerebral arteries. In:  Vascular Endothelium, Responses to injury. Catravas JD, Callow AD, Ryan US, editors. Plenum Press, New York and London, NATO ASI Series A: Life Sciences 1996;281:272-273

5. Ghenev P, Moustakas A. Expression of heat shock protein 60 in cultured rat aortic smooth muscle cells.  Ann Proc Int Med Assoc Bulg 1997;3:258-260

6. Ghenev PI, Chaldakov GN. Neural-immune links in adventitial remodeling in human coronary atherosclerosis (letter). Circulation 1997;96:2083-2084

7. Ghenev P, Thomas D, Gallagher P. Expression of heat shock protein 60 in human atherosclerotic coronary arteries. Scripta Sci Med 1997;30 (Suppl 1):20-21 (abstract)

8. Ghenev P, Valchanov K, Tonchev A, Pancheva R, Chaldakov G. Evidence for adventitial remodeling in human coronary atherosclerosis. In: Vascular Endothelium: Pharmacologic and genetic manipulations, Catravas JD, Callow AD, Ryan US, editors. Plenum Press, New York and London, NATO ASI Series A: Life Sciences 1998;294:262 (abstract)

9. Ghenev PI, Gallagher PJ, Chaldakov GN. Adventitial expression of heat shock protein 60 in human atherosclerotic coronary arteries. Biomed Rev 1998;9:VII-IX (abstract)

10. Ghenev PI, Fiore M, Stankulov IS, Triaca V, Chaldakov GN, Aloe L. Role of heat shock protein 60 and nerve growth factor in human coronary atherosclerosis. In: Catravas JD, Callow AD, Ryan US, editors. Vascular Endothelium – Sources and Target of Inflammatory Mediators. IOS Press, 2001; 292-293

11. Chaldakov G, Stankulov I, Ghenev P, Pavlov P. The smooth muscle cell in atherogenesis: an enemy or a friend or both? Scripta Sci Med 2002;34 Suppl 1: 24 A

12. Chaldakov G, Stankulov I, Hristova M, Ghenev P. Adipobiology of disease: Adipokines and adipokine-targeted pharmacology. Curr Pharm Design 2003;1023-1031

13. Manevska B, Ghenev P, Stankulov I, Tonchev A, Chaldakov G. Morphometric analysis of atheroslerotic changes in the adventitia of human coronary arteries. Virchows Arch 2003;443:P-527

14. Chaldakov G, Stankulov I, Hristova M, Ghenev P. Adipobiology of disease: Adipokines and adipokine-targeted pharmacology. Curr Pharm Design 2003;1023-1031

15. Chaldakov G, Fiore M, Stankulov I, Manni L, Hristova MG, Antonelli A, Ghenev P, Aloe L. Metabotrophic deficit hypothesis: Reduced levels of the neutrophins NGF and BDNF in atherosclerosis and metabolic syndrome. Atherosclerosis 2003;4:46,1P-0120

16. Ghenev P, Chaldakov G. Adventitial heat shock protein 60 in human coronary atherosclerosis. Atherosclerosis 2004;172:189-190

17. Chaldakov G, Fiore M, Stankulov I, Manni L, Hristova MG, Antonelli A, Ghenev P, Aloe L. Neurotrophin presence in human coronary atherosclerosis and metabolic syndrome: a role for NGF and BDNF in cardiovascular disease? In: Aloe L, Calza L, editors. NGF and related molecules in health and disease. Progress in Brain Research. Elsevier, 2004;146; Chapter 18, 279-289

18. Ghenev PI, Stankulov IS, Tonchev AB, Chaldakov GN. Imunohistochemical study of the adipose tissue in a fatal case of arrhythmogenic right ventricular dysplasia. Virchows Arch  2007;451:489, PP3-320

19. Ghenev P, Stankulov I, Dokov V, Dokow W. Arrythmogenic right ventricular dysplasia – analysis of three fatal cases.  Acta morphol anthropol 2010;15:150-154

20. Yamada T, Ohtsubo K, Izumi K, Takeuchi S, Mouri H, Yamashita K, Yasumoto K, Ghenev P, Kitagawa S, Yano S. Metastatic renal cell carcinoma complicated with diffuse alveolar hemorrhage: a rare adverse effect of sunitinib. Int J Clin Oncol 2010 15:638-41. doi: 10.1007/s10147-010-0104-3. Epub 2010 Jul 3

21. Chaldakov GN, Beltowsky J, Ghenev PI, Fiore M, Panayotov P, Rancic G, Aloe L. Adipoparacrinology: vascular periadventitial adipose tissue (tunica adiposa) as an example. Cell Biology International Immediate Publication. 2012;36(3): 327-300 Published on 12 Dec 2011 as manuscript CBI20110422, Epub: 07 Feb 2012

Член на

Член на Българското и Европейско дружество по патология и Българско дружество по клетъчна биология