Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Гл. ас. д-р Пламен Христов Кокенски д.м.

гр. Варна, бул. "Хр. Смирненски" №1, УМБАЛ "Св. Марина", Първа клиника по хирургия


Катедра: Обща и оперативна хирургия
УС:
Е-поща: plamen.kokenski@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 652

 

Биография

Роден е на 25.08.1953г. в гр. Велико Търново. Средно образование завършва в Първа езикова гимназия с преподаване на английски език през 1972г., а висшето във ВМИ-Варна през 1980г. След три годишен трудов стаж като анестезиолог в Районна болница гр. Кубрат започва работа в обща и детска хирургия на МБАЛ "Св. Анна" до 2005г., след което се премества в МБАЛ "Св. Марина" и към момента е завеждащ Детско хирургическо отделение. Защитава степен - кандидат медицински науки през 1988г. в град Киев, Украйна, а по-късно полага успешно изпити за специалности по Обща хирургия през 1992г. и Детска хирургия през 1994г.

Публикации

Взема участия в многобройни хирургически научни форуми и конгреси с повече от 30 доклада и научни съобщения. Повишава своята квалификация и познания по детска хирургия с участия в курсове под ръководството на Cornell University гр. Залцбург, Австрия, и Insel Spital в гр. Берн, Швейцария. Главен асистент в катедра КООХ.

Научни публикации

Член на

​Член е на Българското хирургическо и детско хирургическо дружества