Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Проф. д-р Пламен Костов Недев д.м.н.


Катедра: Катедра по неврохирургия и УНГ болести
УС:
Е-поща: drnedev@abv.bg; p.nedev@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 561

 

Биография

Проф. д-р Пламен Костов Недев д.м.н.  е роден на 28.07.1959г. в гр. Айтос обл. Бургас.

Образование:

Висше МУ- Варна 1985г, а от 1986 асистент по УНГ болести при МУ и Клиника по УНГ болести – Варна.

Специалност по УНГ болести - 1990г.

Дисертация: Хирургично лечение на затрудненото носно дишане дължащо се на девиирана носна преграда. София. 2003г.

Защитена дисертация на тема: Вътрешен и външен достъп при риносептопластика. Класически и съвременни xирургични техники при лечение на носните деформитети.

Диплома за научна  степен „доктор  на науките": 26.06.2015г.

Диплома за придобито научно звание „Доцент": 25447 от 06.04.2009г. 03.01.35

Диплома за придобита АД „Професор": 28.12.2015г.

Научно звание: Доцент по УНГ болести - 2009г.

Курсове на обучение: 

  1. Курс по микроларингохирургия – ВМИ Пловдив Проф Дончев
  2. Основен курс по УНГ болести – ВМИ София Проф ГеоргиевПридобита специалност по УНГ болести  Специализация в клиника „Хигия” – Германия Prof.C. Betow
  3.  Ендоскопска хирургия на околоносните кухини, Тюбинген Prof.Zener
  4.  Специализация в Университетскa клиника Inselspital Швейцария Prof. Hausler Implantierbare Horgerate. Uniklinikfur Hals-Nasen und Ohrenkrankhaiten, Universitatspital Bern. Prof R. Hausler,Dr.sc.techn. M. Kompis
  5. 1st Balkan postgraduate course ofOtorhinolaryngologic allergy. Пловдив. Проф. Т. Карчев 
  6. Функционална  ендоскопска хирургия на околоносните кухини. Ръководител Prof. B.Lippert, Майнц, Германия, Варна,.
  7. Остеосинтеза на лицевите кости.Ръководител Doc.G.GODBERSEN 
  8. Въведение в хирургията на средното ухо. Проф. Dazert St. Bochum. Germany M.florl 2-417 th Stuttgart Advanced Course for Functional and Aesthetic Rhinoplasty 2009, 22 – 24 april. Stuttgart, Germany
  9.  4th INTERNATIONAL COURSE ON FUNCTIONAL. AND AESTHETIC SURGERY OF THE NOSE. LIVE SURGERY. October 14-15-16-17, 2012. Imola (Bologna), Italy 
  10. European Rhinoplasty Summit –Advanced Rhinoplasty course 2014, 26-28 march, Munich, Germany   

Участия в конгреси и конференции – 60

Области на интерес в хирургична и научна дейност – функционални и пластични операции на носа, санираща и слухоподобряваща хирургия на ухо.

Организирани и проведени курсове за следдипломна квалификация на лекари, докторанти и специалисти:

Първи международен курс по риносептопластика. Боровец 2009г.
Хирургия на носния връх (доклад и видеофилм). Първа Българо-Италианска среща. Пловдив 17-19 май  2012г.
Основен курс за придобиване на специалност по УНГ болести 2012г.
Основен курс за придобиване на специалност по УНГ болести 2013г.
Основен курс за придобиване на специалност по УНГ болести 2015г.
Инструментален Курс по Функционална Eндоназална Синус Хирургия с кадаври 04.11-06.11.2011г.
Риносептопластика с външен достъп (Хирургия на живо). Курс по Функционална ендоназална синус хирургия и Риносептопластика. Пловдив, 11-13.07. 2013г.
Курс по функционална и естетична хирургия на наса (Хирургия на живо). 12-14.08.2015г. Варна 12-14.08.2015г.
Курс по ринопластика с видеопрезентации . Русе 03-06.09.2015г.

Публикации

Участия в учебници и монографии – 4 (от които 2 самостоятелни)
Научни публикации – 88
Рационализации - 1
Цитирания – 20
Монографии и учебници: 5
Национални консенсуси: 3
Конгреси и конференции: 60
Професионални интереси и насоки:Функционална и пластична хирургия на носа; Санираща и слухоподобряваща хирургия
Научни публикации

Член на

БЛС, д-во по Оториноларингология, секретар на Българско ринологично сдружение, Ню Йоркската академия на науките (1992), Берлинско д-во на оториноларинголозите (1994, 1995)