Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Ас. д-р Пламена Димитрова Дренакова

гр. Варна, бул. "Хр. Смирненски" №1, УМБАЛ "Св. Марина", Първа клиника по хирургия


Катедра: Катедра по обща и оперативна хирургия
УНС:
Е-поща: Plamena.Drenakova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 537

 

Биография

Д-р Пламена Димитрова Дренакова е родена на 23.02.1982 г. в гр. Варна. Завършила е средното си образование през 2001 г. в ПМГ „Нанчо Попович“ в гр. Шумен с пълно отличие. През периода 2001 г. – 2007 г. следва медицина в Медицинска академия гр. София. Завършва с отличен успех и през същата година започва работа в Детско отделение в МБАЛ „Св. Анна – Варна“ като ординатор. През 2008 г. след положен изпит е зачислена за специализация по Детска хирургия в Отделение по детска хирургия към Клиника по обща и оперативна хирургия на МБАЛ „Св. Марина“, Варна. От 2012 г. д-р Дренакова е избрана за асистент към Катедрата по обща и оперативна хирургия на Медицински университет „Проф. Д-р П. Стоянов“, Варна.

Публикации

Д-р Пламена Дренакова е участвала с над 25 научни доклади и постери на конференции в страната и чужбина в областта, както и статии в научни периодични издания по следните теми: хиатална херния, лапароскопска резекция при рак на ректума, съвременно лечение на надбъбречни тумори, чернодробни метастази и др.

Член на

​Членува в Български Лекарски съюз.