Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Доц. д-р Сергей Василиевич Глинков д.м.


Катедра: Клинични медицински науки
УНС:Хирургически болести
Е-поща: sergei.glinkov@mu-varna.bg
Телефон: 052 821/ 433

 

Биография

Роден на 01.01.1952 г. в гр. Гагарин. Русия. Завършил Медицина в гр. Тверь, Русия през 1975 г. От 1979 г. е асистент в Катедра по хирургични болести. Придобити специалности: Хирургия. (1979 г.). През 1986 г. защитава дисертационен труд на тема: “Спешна лапароскопия при остър хирургичен корем”.

Публикации

Има над 100 публикации и участия в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на: Стомашно-чревна, жлъчно-чернодробна, панкреасна хирургия, колопроктология.

Научни публикации​

Член на

Български и международни хирургически дружества