Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​

гл.ас. д-р Силвия Ганчева Маринова д.м.


Катедра: Фармакология и клинична фармакология и терапия
УС:
Е-поща: silvia.marinova@mu-varna.bg;silvia.gancheva@mu-varna.bg
Телефон: 052-677050 , в.2652

 

Биография

Родена на 20.12.1982 г. в град Силистра. Завършила средното си образование в Природо-математическа  гимназия „Св. Климент Охридски” в гр. Силистра през 2001 г. Медицинското си образование получава в МУ ”Проф. д-р Параскев Стоянов”- гр. Варна  през 2001-2007 г. От 2008 г. е асистент в Катедрата по  фармакология и клинична фармакология​ и терапия​ на МУ-Варна. Участва в англоезиковото преподаване на катедрата. Зачислена за специалност по фармакология през 2009 г. Зачислена за докторант на самостоятелна подготовка през 2015 г. Основните научни интереси са в областта на метаболитния синдром, поведенческата фармакология, фармакологията на витамин К и витамин К зависимия протеин остеокалцин.

Публикации

Има 9 публикации и над 15 участия в национални и международни научни форуми.

Научни публикации​

Отворен достъп


Член на

Български Лекарски Съюз, Българско научно дружество по фармакология и клинична фармакология.