Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Светла Жекова Чиликова


Катедра: Сърдечно-съдова хирургия и ангиология
УС:
Е-поща: Svetla.Chilikova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

Публикации

Член на