Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​​

Доц. д-р Светла Василева Стайкова д.м.


Катедра: Вътрешни болести
УС: Нефрология, хемодиализа и токсикология
Е-поща: svetlastaykova@abv.bg / svetla.staykova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 358

 

Биография

​Родена на 21.07.1963 г. в с. Люляково, обл. Бургас. Завършила медицина в МУ – Варна през 1987 г. От 1995 г. е асистент в Клиниката по нефрология и хемодиализа към Катедрата по вътрешни болести на МУ - Варна. Придобити специалности: Вътрешни болести (1993. г); Нефрология (1995 г.). През 2000 г. защищава дисертационен труд на тема „Някои фактори, повлияващи имунната реактивност при болни с ХБН на периодична диализа и след бъбречна трансплантация”.

Публикации

​Има над 80 публикации и участия в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на уроинфекциите, ехоскопията, имунологията, съдовите достъпи за хемодиализа, бъбречната трансплантация.

Научни публикации

Отворен достъп

Член на

​Европейска асоциация по диализа и трансплантация, Американско дружество по нефрология, Международно дружество по нефрология, Балканска асоциация по нефрология, трансплантация и изкуствени органи, Българско дружество по нефрология, Фондация „Бъбрек”​