Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Гл. ас. д-р Велин Колев Стратев д.м.


Катедра: Вътрешни болести
УС: Белодробни болести и алергология
Е-поща: velin_stratev@mail.bg / velin.stratev@mu-varna.bg
Телефон: 052 978/238

 

Биография

Д-р Велин Стратев е роден в гр. Казанлък през 1977 г. Завършва средното си образование в  ПМГ „Никола Обрешков" гр. Казанлък с профил "биология".  През 2004 г. завършва МУ-Варна. Работил е като асистент по Вътрешни болести във ВМА-МБАЛ гр. Варна. От 2011 г. започва работа като лекар-ординатор в Интензивно Респираторно Отделение към Клиниката  по пневмология и фтизиатрия към МБАЛ "Света Марина". Зачислен е на свободна докторантура през май 2012 г. към Катедрата по вътрешни болести, която защитава успешно през юни 2014 г. с дисертация на тема „Промяна на някои антиоксидантни ензими, възпалителни и метаболитни маркери при пациенти с ХОББ. От февруари 2013 г. е избран за асистент  в УС по  белодробни болести, а от януари 2016 г. за главен асистент. От 2014 г. е секретар на българското дружество по белодробни болести.

Публикации

Д-р Велин Стратев има 17 участия на международни конгреси и симпозиуми, 18 участия на национални форуми и 20 публикации в национални и чуждестранни периодични издания, както и съавторсво в учебник по белодробни болести.

Научни публикации

Отворен достъп

Член на

European Respiratory Society, Българско дружество по Белодробни болести