Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Доц. д-р Велин Колев Стратев д.м.


Катедра: Първа катедра по вътрешни болести
УС: Белодробни болести и алергология
Е-поща: velin_stratev@mail.bg / velin.stratev@mu-varna.bg
Телефон: 052 978/238

 

Биография

Доц. д-р Велин Стратев завършва средното си образование в  ПМГ „Никола Обрешков" гр. Казанлък с профил "биология".  През 2004 г. завършва МУ-Варна. От 2011 г. започва работа като лекар-ординатор в Интензивно Респираторно Отделение към Клиниката  по пневмология и фтизиатрия към МБАЛ "Света Марина". Зачислен е на свободна докторантура през май 2012 г., която защитава успешно през юни 2014 г. с дисертация на тема „Промяна на някои антиоксидантни ензими, възпалителни и метаболитни маркери при пациенти с ХОББ. От февруари 2013 г. е асистент  в УС по  белодробни болести, от януари 2016 г. - главен асистент, а от октомври 2018 г. е избран за доцент по белодробни болести към I-ва Катедра по Вътрешни болести на МУ-Варна.

Публикации

Доц. д-р Велин Стратев има над 60 публикации в чуждестранни и български периодични издания,  множество участия на международни и български  конгреси и симпозиуми,  както и съавторство в няколко учебници и ръководства. 

Научни публикации

Отворен достъп


Член на

European Respiratory Society, Българско дружество по Белодробни болести