Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Aс. д-р Владимир Борисов Корновски

гр. Варна 9010, ул. Христо Смирненски № 1

 УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД, Клиника по Кардиохирурия, 8 ет.


Катедра: Сърдечно-съдова хирургия и ангиология
УС:
Е-поща: kornovski@gmail.com; vladimir.kornovski@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 691; 052/ 978 690

 

Биография

Роден на 01.01.1974г. Завършил е Езикова гимназия с преподаване на френски език „Фр. Жолио- Кюри”, гр. Варна​.През 1995 завършва университета в „Picardie”, гр. Амиен, Франция, специалност Медицина.От 1995 до 2002 учи в Медицински университет-Варна специалност Медицина. 

Работи като асистент в отделение по сърдечна хирургия  на база УМБАЛ "Св.Марина"

ПРИДОБИТИ СПЕЦИАЛНОСТИ: Обща хирургия,Кардиохирургия
Езикови умения: Френски език -говоримо и писмено .Английски език- говоримо и писмено


Публикации

Научни публикации

Anomalous origin of left circumflex coronary artery from the right pulmonary artery in adult.

V Danov, V Kornovski, D Hazarbasanov, P Panayotov

The Thoracic and cardiovascular surgeon 57 (2), 114-115, 2009


Abstracts of the 20th annual meeting of the association "Heart–Lung" and 2nd „Varna–Augsburg" conference 30-31 may 2014

P Manoilov, P Panayotov, K Yankov, E Dimitrova, D Kalev, Y Krasnaliev, ...

Scripta Scientifica Medica 46 (1), 1-42, 2014

 
Right ventricle hydatid cyst with a pericardial cavity involvement: a case report

P Panayotov, R Boyadzhieva, V Kornovski, Y Peychev, D Panayotova, ...

Scripta Scientifica Medica 45 (4), 84-87, 2013

Three-year results from the surgical treatment of diseases of the aortic valve and aortic root

M Slavov, D Panayotova, Y Peychev, V Kornovski, G Bachvarov, ...

Scripta Scientifica Medica 45 (4), 50-55, 2013

 
Left heart chambers reverse remodeling after combined CABG and mitral repair

M Slavov, P Panayotov, D Panayotova, Y Peychev, V Kornovski

Journal of Cardiothoracic Surgery 8 (1), 1-1, 2013


Effect of isolated cabg on mild-to-moderate ischemic mitral regurgitation and cardiac remodeling

M Slavov, P Panayotov, D Panayotova, Y Peychev, V Kornovski

Journal of Cardiothoracic Surgery 8 (1), 1-1, 2013

 
Surgical strategy towards the aortic root in Marfan's syndrome.

V Danov, P Panayotov, M Slavov, V Kornovski, G Bachvarov, ...

S'rdechno-s' dovi Zabolyavaniya/Medical Review-Cardiovascular Diseases 38 (4 ..., 2007

 
TWO-STAGE PROCEDURE IN PATIENT WITH CORONARY ARTERY DISEASE AND GASTRIC NEOPLASM

D Simov, V Danov, P Panayotov, V Kornovski, S Shterev

SCRIPTA SCIENTIFICA MEDICA, 131, 0
 
CAR DIAC SUR GERY–PRES ENT AND FU TURE. COM PAR I SON EU RO PEAN CAR DIAC SUR GERY REG IS TER AND CAR DIAC SUR GI CAL PRAC TICE IN UNI VER SITY CAR DIAC SUR GERY–VARNA

V Danov, D Simov, P Panayotov, V Kornovski

SCRIPTA SCIENTIFICA MEDICA, 65, 0

 СЛУЧАЙ НА УСПЕШНО ОТСТРАНЕН КАТЕТЪР ЗА ХЕМОДИАЛИЗА ОТ TRUNCUS BRACHIOCEPHALICUS И АОРТНАТА ДЪГА.

В. Петров, В. Корновски, П. Панайотов, С. Чиликова, Д. Панайотова. Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия, брой1, 2014г., 52-54стр.

Член на

​Европейска асоциация по кардио-торакална хирургия, Българска асоциация по съдова, сърдечна и гръдна хирургия, Българско дружество по кардиохирургия​