Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. д-р Виктория Снежанова Снегарова-Тонева


Катедра: Микробиология и вирусология
УС:
Е-поща: viktoria.snegarova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

Родена на 10.01.1983 г. в гр. Варна. Завършила медицина в МУ-Варна през 2007 г. От 2010 г. е асистент в Катедрата по мкробиология и вирусология на МУ-Варна. Специализант по микробиология от 2008 г.

Публикации

Член на

Българския Лекарски съюз и Българската асоциация на микробиолозите