Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. д-р Александър Каменов Златаров д.м.

гр. Варна, бул. "Хр. Смирненски" №1, УМБАЛ "Св. Марина", Първа клиника по хирургия


Катедра: Обща и оперативна хирургия
УС:
Е-поща: aleksandar.zlatarov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 657

 

Биография

От 2013 г. след конкурс д-р Александър Златаров, д.м. е назначен като асистент към Катедрата по обща и оперативна хирургия.

Завършва Първа Езикова гимназия – Варна с отличие през 2006 год. Следва Медицина в Медицински университет – Варна. Като оценка на активната му научна дейност още като студент д-р Златаров е удостоен с Годишна награда на Община Варна за постигнати високи резултати в област „Хуманитарни науки" през 2011 год. Дипломира се през 2012 год и през същата година се присъединява към екипа на Първа клиника по хирургия в УМБАЛ „Св. Марина" – Варна. Придобива специалност по Хирургия през 2018 г.

Владее отлично английски, руски и немски език.

През 2018 г. защитава дисертационен труд на тема „Нови методи в лапароскопското лечение на хиаталните хернии" и придобива образователно-научна степен „Доктор".

Интересите му са насочени към лапароскопската хирургия, ендоскопски процедури на горен и долен гастроинтестинален тракт, доброкачествени и злокачествени заболяванията на хранопровод, стомаха и черен дроб.

Проведени специализации:

  • Конвенционална и интраоперативна ехография в хирургията – УМБАЛ „Св. Марина" – Варна, 2012 г.
  • Курс по Минимално инвазивна хирургия при заболявания на хранопровода (хиатална херния, ахалазия, карцином на хранопровода) с ръководител Dr. James D.Luketich – Питсбърг, САЩ, 2014 год.
  • Wet-lab Ендоскопска мукозна резекция на стомаха - Питсбърг, САЩ, 2014 год.
  • Курс по Лапароскопска чернодробна хирургия с ръководител Prof. Abu Hilal, Саутхемптън, Великобритания - Октомври, 2018 г.

Публикации

Научната дейност му дейност е представена от 159 научни статии и съобщения в България и чужбина, от които от които 67 в пълен обем, а 30 публикувани в чуждестранни научни издания. Участва в авторски колектив на два учебника, издадени в чужбина. Има 92 участия в конференции в България, Румъния, Австрия, Великобритания.

Научни публикации

Член на

  • Български лекарски съюз,
  • Българско хирургично дружество,
  • Съюз на учените в България,