Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Доц. д-р Анатолий Георгиев Карашмалъков


Катедра: Хирургични болести
УС: Коремна хирургия
Е-поща: A.Karashmalakov@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Публикации

Член на