Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Контакти

Организатор, административен отговорник

Галина Петрова Мирчева - в отпуск по майчинство

Адрес: гр. Варна 9000
Ул."Марин Дринов" 55
Тел.: +359 52 677 068
E-mail: galina.mircheva@mu-varna.bg
anatomy.varna@gmail.com
Росица Маринова Христова 

Тел:
E-mail:

Дейности:

  • учебна дейност – подготвя учебни програми за лекциите и упражненията в катедрата; изготвя графици за изпитни сесии и текущ контрол; координира заетостта на учебните зали в катедрата.
  • административна дейност – информира и консултира студенти по въпроси, касаещи организацията на учебния процес в катедрата; подготвя и съхранява входящата и изходящата документация на катедрата.