Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Гл.ас. д-р Антонио Иванов Антонов д.м.


Катедра: Втора катедра по вътрешни болести
УС: Хематология
Е-поща: antonio.antonov@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

​Лични данни:
 • Дата на раждане: 11. 09. 1964 год.    гр. Плевен
 • Тел: +359 52 978 854;
 • Факс: +359 52 978903      е-мейл:  antonio.antonov@mu-varna.bg
​Висше образование / Медицински колеж :
 • Медицина – 1990 год., диплома № 000560/05.11.1990 год., Висш Медицински Институт– Плевен
Специалност:
 • Специалност по Вътрешни болести, придобита през 1998 год., диплома No 004023/  01.01.1998 год., Медицински Университет – София.
 • Специалност по Клинична Хематология, придобита през 2001 год., диплома No 00123/ 01.01.2001 год., Медицински Университет – София
Трудов стаж:
 • 1990 –1991 г. –Общопрактикуващ лекар в гр. Плевен
 • 1992 –1995 г. – Лекар в Клиника по кардиология към УМБАЛ „Д-р Г. Странски" - Плевен, ул. „Г. Кочев" 8 А, Плевен
 • От 1996 г. – до м. Март 2012 - асистент и главен асистент в Клиника по Хематология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски" - Плевен, ул. „Георги Кочев" 8 А, гр. Плевен
Настояща месторабота:
 • От м. Април 2012 г. – до момента – лекар в Многопрофилна болница за активно лечение "Света Марина" ЕАД, Клиника по Клинична Хематология,
бул."Христо Смирненски" 1, Варна 9010, България
 
Владение на чужди езици:  
 • Английски
 • Руски

Публикации

Член на