Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Антония Здравкова Попова

​МБАЛ „Св.Марина" ЕАД  Варна, ул. Хр. Смирненски 1


Катедра: Медицинска генетика
УС:
Е-поща: A.Semerdzhieva@mu-varna.bg, antoniya_90@abv.bg
Телефон: +359 52 978 340

 

Биография

​Родена на 15.02.1990г. в с. Кирково, обл. Кърджали. Завършва бакалавърска програма по Молекулярна биология (през 2013г.) и последваща магистърска програма по Биотехнологична микробиология (през 2015г.) в Биологическия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Бакалавърската си степен защитава с дипломна работа на тема: „Проучване върху биологичната активност на поливинилацетатни наночастици пренасящи индометацин в условия ин витро" с отличен успех.

Работи като медицински биолог в „Медицински център 1 – Пловдив ООД в продължение на две години от 2014 до 2016г. От март 2016г. е назначена като биолог в катедрата по Медицинска генетика на МУ Варна.

Публикации

Член на