Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Антония Здравкова Попова MSc

​МБАЛ „Св.Марина" ЕАД  Варна, ул. Хр. Смирненски 1


Катедра: Медицинска генетика
УС:
Е-поща: A.Semerdzhieva@mu-varna.bg, antoniya_90@abv.bg
Телефон: +359 52 978 578

 

Биография

​Родена на 15.02.1990г. в с. Кирково, обл. Кърджали. През 2013г. придобива бакалавърската си степен по Молекулярна биология с дисертация на тема: „Проучване върху биологичната активност на поливинилацетатни наночастици пренасящи индометацин в условия ин витро", в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". През 2015 г. придобива магистърска степен по Биотехнологична микробиология, отново в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".

Работи като медицински биолог в „Медицински център 1 – Пловдив ООД, гр. Пловдив, в продължение на две години (2014г. - 2016г.). От март 2016г. е назначена като биолог в катедрата по Медицинска генетика на МУ Варна.

Научните й интереси са в областта на регенеративната медицина и приложните науки, и по-точно в разработването на иновативни носители и лечение за офталмологични цели.

Курсове и сертификати

Специализация по  молекулярна биология в ИЗК „Марица“, гр. Пловдив, 2013г.

Изкаран курс за приложенията на microarray анализите в клиничната диагностика, гр. Банско, 2014г.

Дистанционен курс по Медицинска генетика, под егидата на Европейската асоциация по човешка генетика (European Society of Human Genetics - ESHG), гр. Варна, 2016г.

Курс с международно участие: „Иновационни технологии за ин виво възстановяване на роговица и методи за мониториране и проследяване", по европейската програма COST Action BM 1302, Joining Forces in Corneal Regeneration Research, гр. Варна, 2016г.

Публикации

Член на

Българско Дружество по Генетика на Човека