Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ас. Стоянка Танчева Илиева


Катедра: Катедра по обща медицина и клинична лаборатория
УНС:УНС по клинична лаборатория
Е-поща: stoianka.tancheva@mu-varna.bg
Телефон:

 

Биография

Публикации

Член на