Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Академичен състав

Ръководител катедра: Проф Веселин Петров Петров, д.м. ​
Сътрудници:   

                        Проф. д-р Пламен Георгиев Панайотов, д.м.
                        Доц. д-р Николай Тодоров Дончев, д.м.- административен асистент
                        Гл. ас. д-р Ангел Борисов Ангелов​, д.м.​
                        Ас. д-р Владимир Борисов Корновски 
                        Ас. д-р Светла Жекова Чиликова
                        Ас. д-р Георги Ангелов Ангелов
                        Ас. д-р Даниела Стоянова Панайотова
                        Ас. д-р Георги Стефанов Бъчваров