Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ас. д-р Атанас Цанков Занев


Катедра: Анестезиология, спешна и интензивна медицина
УС:
Е-поща: atanas.zanev@mu-varna.bg
Телефон: 052/978 610

 

Биография

​Роден: 14.07.1983г   гр.Силистра
Висше образование 2002г-2008г, МУ ,,Д-р Параскев Стоянов'' Варна
Професионален опит; ЦСМП, Спешно отделение към МБАЛ,,Св.Анна'' и МБАЛ,,Св.Марина'' гр.Варна, 
от 01.2012г. лекар ординатор КАСИММ МБАЛ,,Св.Марина'' гр.Варна,
от 07.2013г. лекар специализант ,,анестезиология и интензивно лечение'' КАСИММ МБАЛ,,Св.Марина'' гр.Варна
от 03.2014г. асистент ,,анестезиология и интензивно лечение'' към МУ ,,Д-р Параскев Стоянов'' Варна

Публикации

Член на